13 februari 2024

REGIONEN VÄLJER MINIVOICE TILL TIB-FUNKTIONEN

En av Sveriges regioner byter från lösning med vidarekopplad mobil till en fristående redundant mobilsvarsgrupp för röstsamtal och SMS. Nu har regionen även valt svarsgruppstjänsten MiniVoice med röstsamtal och SMS till TiB-funktionen.

Regionen är sedan flera år användare av MiniVoice med funktion för lavinmeddelande med höga samtalsvolymer vid störningar i ordinarie växelsystem.

Ansvarig systemförvaltare hos regionen förklarar bakgrunden till att valet föll på MiniVoice:

– Tidigare har medarbetarna i TiB-funktionen använt en enskild mobil och vidarekopplat TiB-mobilen till annan TiB-mobil som för tillfället finns hos medarbetaren som har beredskapen. Man har inte på ett enkelt och säkert sett se vem i gruppen som mobilen är ställd till. Dessutom ”fastnar” SMS i den telefonen som är vidarekopplad, och viktig information kan bli ohanterad.

 

”Om en operatör har driftstörning, går det att nå TiB-funktionen via en annan operatör”

 

Med svarsgruppen för röstsamtal och SMS i MiniVoice som nu införts kan medarbetarna enkelt se vem som är inloggad för samtal. Dessutom ser alla i gruppen SMS-konversationer och vem i gruppen som tagit lead. SMS besvaras i MiniVoice-appen eller via webbappen. 

– Kunden får med MiniVoice-lösningen en redundant funktion då MiniVoice är anslutet till de stora mobila operatörerna i Sverige. Om en operatör har driftstörning, går det att nå TiB-funktionen via en annan operatör, förklarar Ove Känngård, vd på Pre Greeting AB som äger MiniVoice. 

Mobilerna som ansluts i gruppen kan ha valfritt abonnemang, oavsett operatör. Den här lösningen är även öppen för att ansluta så kallade roaming-abonnemang, en abonnemangsform operatörer tillhandahåller då framkomlighet är extra viktig.

– Om olyckan är framme och tjänstemobilen simmar ner i sjön, så kan den privata mobilen med en annan operatör snabbt aktiveras tillfälligt, säger Ove och fortsätter:

– En förutsättning vid bytet för regionen var att integrera SMS till gruppen på ett lättanvänt sätt utan att göra avkall på att data inte mellanlagras lokalt.

SMS hanteras centralt i tjänsten med krypterad kommunikation till och från MiniVoice-appen. En förlorad eller stulen enhet har ingen lokal data som kan skada organisationen.

– Vi valde ett nytt nummer till TiB-gruppen, samma för röst och SMS. MiniVoice erbjöd ett nummer som inte är kopplat till en geografisk ort, vilket passar oss i regionen med en bred verksamhetsspridning över fler riktnummer. Valet blev ett 010-nummer för röst och SMS, berättar kundens systemförvaltare.

 

Varför är TiB en viktig del för samhällsnyttiga funktioner?

 

För samhällsnyttiga organisationer är Tjänsteperson i beredskap (TiB) en nödvändig funktion av flera anledningar. Utöver att säkerställa tillgänglighet och krisberedskap, bidrar funktionen till omedelbar respons vid nödsituationer eller oväntade händelser.

Dessutom leder det till ökad kundnöjdhet och effektiv riskhantering, vilket är avgörande för att hantera de utmaningar som den föränderliga omvärlden ställer på företag.

Läs mer om TiB-funktionen och regeringens beslut om att fler myndigheter ska ha funktionen här.

Tidigare nyheter från MiniVoice

Kvinna ringer med lokalt telefonnummer, i stället för att bli klickad när hon ringer med dolt nummer.

LOKALT TELEFONNUMMER TILL FASTIGHETSBOLAG LEDER TILL ENKLARE KUNDSUPPORT

Brukar du svara när ett dolt nummer ringer dig? Många väljer att inte göra det och viktiga samtal gå…

EN REGISTRERINGSMYNDIGHET VÄLJER MINIVOICE TILL SIN TIB-VERKSAMHET

I enlighet med Regeringens beslut från oktober om att fler myndigheter bör inneha funktionen "Tjänst…

FLER MYNDIGHETER SKA HA TIB-FUNKTIONEN

När oväntade händelser inträffar är det avgörande för organisationer att ha system på plats för att …

UPPTÄCK MINIVOICE

MiniVoice är ständigt redo och ser till att kritiska samtal alltid når fram. Till företag, offentliga verksamheter och välgörenhetsorganisationer. Till beredskap-, kris- och stödgrupper. Med säkerställda samtalsflöden och möjlighet att aktivera reservlösningar är MiniVoice allt oftare en del av organisationers kontinuitetsplan.

Vi ger dig stöd i ditt initiala val och är med i framtida förändringsarbeten. Behovsanalys, demo, lösningsförslag och nyckelfärdig tjänst – det kommer alltid från oss.

Kundcase

Möt några av våra kunder