Stödlinje för hjälp att bli frisk från ätstörningar

STÖDLINJER

En riksförening mot ätstörningar är redo med sina stödlinjer för den som har ett behov av stöd, och har en separat linje för anhöriga. Verksamheten är ansluten till svensk insamlingskontroll. Det är en bekräftelse på att verksamheten och deras insamling sköts på ett ansvarsfullt sätt, och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Samtalen till stödlinjen är alltid anonyma och gratis inom Sverige – kostnaden för samtalet betalas av föreningen. Samtal till stödlinjen från ett annat land kan också göras, för en kostnad som den egna mobiloperatören erbjuder.

Bemanningen av stödlinjen är schemalagd och samtalen besvaras av erfarna volontärer. De tar emot samtalen på sina ordinarie mobiltelefoner. Stödlinjens öppettider har över tid utökats till att nu finnas tillgängliga varje vardag. Vissa dagar och tider erbjuds även stöd på engelska. Utanför stödlinjernas ordinarie telefontider erbjuder föreningen andra kontaktvägar – genom närmaste lokalavdelning eller via webbchatten.

LÖSNING

Volontärerna loggar själva in och ut från svarsgruppen efter att administratören registrerat dem i tjänsten. Arbetssättet är helt mobilt, med möjlighet att vara aktiv från valfri plats.

Nationellt frisamtalsnummer, 020/0200-nummer, har anslutits till tjänsten. Den som ringer numret betalar oftast endast en startavgift till sin operatör. Hela kostnaden för samtalet, inklusive eventuell samtalskötid, faktureras av MiniVoice till föreningen.

Alla röstfraser är levererade från MiniVoice Röstbank. Föreningen har flera olika uppsättningar av röstfiler för att möta uppringare med aktuella telefontider. Telefontiderna är till viss del säsongsberoende, vilket sköts med automatik i tjänsten.

UPPTÄCK MINIVOICE

MiniVoice gör, och ska helt enkelt göra, arbetsdagen enklare och mer effektiv. Vill du veta mer?

Fler case