Tillgänglighet dygnet runt – på Europanivå

Tjänsteman i beredskap – TiB

Ett globalt varumärke, med ett nät av drivmedels- och servicestationer i mer än 20 länder, har blivit ett välkänt varumärke av närbutiker/servicestationer i hela världen. Med ett stort miljöansvar, hänsyn till kunder, omgivning och personal finns det alltid en Tjänsteman i beredskap tillgänglig. Dygnet runt, på Europanivå, med stöd till lokala marknader.

Medarbetarna som delar på funktionen Tjänsteman i beredskap är lokaliserade i flera europeiska länder. Medarbetarnas mobiler är anslutna till olika operatörer i respektive land.

Ingångsnumret till gruppen är ett väl inarbetat nordiskt nummer. I kraven på ny lösning var det viktigt att numret fortsatte användas, utan krav på fysisk telefon eller att numret var bundet till kundväxel.

En annat krav vid bytet till MiniVoice var en dokumenterat hög driftsäkerhet. För att tryggt hantera inkommande samtal från organisationers medarbetare och SMS-larm från organisationens lokala infrastruktur.

Lösning

Medarbetarna har laddat ner MiniVoice från App Store eller Google Play. Användarna kan välja mellan svenska och engelska som språk i appen. Med användarnamn och lösenord är appen snabbt i drift. Därefter loggar medarbetaren enkelt in och ut från gruppen, oavsett vilket land de befinner sig i.

I appen och i webb-appen finns en gemensam inkorg där SMS samlas från kundens infrastruktur. På så sätt kan åtgärder snabbt tas för serviceärenden och för att förebygga stöld. För att gruppen ska veta vem som är ansvarig för meddelandet kan medarbetaren ”pinna” det till sig.

I händelse av att gruppen lämnats obemannad blir utvalda medarbetare aviserade via SMS och mail. Under sådan tid går eventuella samtal till chefen för den europeiska grupperingen.

Ingångsnumret till Tjänsteman i beredskap-gruppen har brutits ut från kundens växellösning och flyttats till MiniVoice nordiska samarbetspartner. Samtalen distribueras säkert till tjänsten via ett väletablerat nordiskt nät.

UPPTÄCK MINIVOICE

MiniVoice gör, och ska helt enkelt göra, arbetsdagen enklare och mer effektiv. Vill du veta mer?

Fler case