KONTAKTA MINIVOICE-TEAMET

Vi hjälper dig hela vägen – vår professionella support finns alltid nära tillhands.

Ny kund

Support

Pre Greeting AB

MiniVoice ägs, utvecklas och drivs av Pre Greeting AB, ett svenskt och privatägt bolag med säte i Älvsjö. Vår vision är att vara förstahandsvalet av smarta telefonitjänster där driftsäkerhet prioriteras. Vi vill inspirera till effektivitet i affärslivet med fokus på affärs- och beredskapskritiska lösningar.

 

Vanliga frågor

Kan MiniVoice kopplas in vid behov?

Ja, MiniVoice kan vara en reservlösning i organisationens kontinuitetsplan. Inkoppling av MiniVoice vid önskat tillfälle kan ske på flera sätt, till exempel med hjälp av operatörens omstyrningstjänst.

Aktivering av så kallat lavinmeddelande kan göras för att exemeplvis upplysa om driftstörningar i er verksamhet. Med utökad kapacitet kan upp till 2000 samtidiga samtal hanteras. På förfrågan kan vi även erbjuda anpassade lösningar med väsentligt högre kapacitet.

Finns det någon gräns för pågående samtal?

Ja, i grundpaketet ingår det tio samtidigt pågående samtal med medarbetare samt fem samtal i kö. Antalet köplatser kan justeras ned av administratören.

Räcker inte grundpaketet går kapaciteten för pågående samtal och antal köplatser att utökas. Notera att antalet medlemmar i er MiniVoice är obegränsat. Med tillval kan upp mot 2000 pågående samtal hanteras samtidigt.

Vad händer om ingen är inloggad?

Det finns flera alternativ. Samtalet kan kopplas till en annan svarsgrupp, hamna i samtalskön, erbjudas callback, lämna meddelande eller få ett meddelande. Medlemmar i svarsgruppen kan aviseras via SMS, mail och notis i appen.

Vilka mobiler finns det stöd för?

Alla mobiler med ett publikt telefonnummer. Alla samtal går över det publika telenätet – inte via IP-samtal i MiniVoice.

Jag vill inte visa mitt telefonnummer – går det att dölja?

Du behöver inte visa ditt telefonnummer. Med tillvalsfunktionen kan utvalda medarbetare få tillgång till att ringa från sin mobil och visa ett annat nummer än sitt eget nummer för mottagaren. Numret är i de flesta fall gruppens nummer. Även externa konsulter kan använda funktionen.

Kan gruppen ta emot SMS?

Ja, via gruppens fastnätsnummer är det möjligt. Alla i gruppen ser meddelandet och det kan ”pinnas” av en medarbetare, så att övriga i gruppen ser att det är hanterat. Det går också bra att svara på SMS och skicka nya.

Jag har en annan operatör i dag – går det att lösa?

Ja, det går! Kontakta oss så tittar vi på dina förutsättningar för en anslutning som över tid blir både säker och kostnadseffektiv.

Kan jag skapa ett konto online?

Nej, ett konto startas efter att vi tillsammans utfört en behovsanalys. När tjänsten är i gång kan du som administratör hantera tjänsten.

Kan meny- och knappval läggas till?

Ja, meny- och knappval kan läggas till och anpassas utefter ditt önskemål. I kombination med schemaläggning kan olika menyval vara aktiva vid olika tillfällen.

Jag är intresserad av tjänsten – vem ska jag prata med?

Ring MiniVoice-teamet på 08-546 899 00 (val 1), så kommer du till en av medarbetarna som hjälper dig som ny kund.

Kan vi testa MiniVoice kostnadsfritt?

Om det finns behov av att testa tjänsten inom organisationen kan vi ordna med en kostnadsfri test- och utvärderingsperiod.

Vad kostar MiniVoice?

Vi erbjuder fasta prispaket beroende på funktion och samtalsvolym. Priset börjar omkring operatörernas listpris för ett mobilt företagsabonnemang. Avtalstiden är normalt tolv månader, och därefter gäller tre månaders uppsägningstid.

Ta kontakt med oss så får du ett kostnadsförslag.

Har ni ofta driftstörningar?

Eftersom vi erbjuder en teknisk lösning kan vi inte säga aldrig. En förutsättning för att uppnå hög driftsäkerhet är en modern och välutvecklad teknisk plattform, redundant infrastruktur och välrenommerade leverantörer och samarbetspartners. Men det räcker inte med det. Kunskapen om hur system designas, förvaltas och driftas är avgörande faktorer till hög driftsäkerhet. Med lång erfarenhet och omfattande kunskap av transaktionsintensiva realtidssystem för molntjänster upprätthålls en hög tillgänglighetsgrad.

Alla samtal kommer till MiniVoice via redundanta direktanslutningar från Telias nät. Samtal till svarsgruppsmedlemmar går i första hand också via Telia – men via diversitet och med direktanslutningar till alla svenska mobila nät finns även den vägen till medlemmar i grupper.

Finns callback och röstbrevlåda?

Ja, både callback och röstbrevlåda finns som tillval. Personer som ringer dig kan lämna sitt telefonnumer eller ett meddelande. Du lyssnar på eller läser det i MiniVoice-appen eller webbappen. Du ringer själv tillbaka när du har tid, och markerar meddelandet så att andra i gruppen ser att du är ansvarig.