Voice of communication

Det här är minivoice

Vi tror på enkelhet och flexibilitet. Därför fungerar MiniVoice oavsett vilken växel, operatör eller vilket abonnemang ni använder. Ni administrerar tjänsten själva, ansluter era mobiltelefoner och kommer igång direkt. Självklart ingår alltid en kom igång-utbildning för administratör och teamet.

Som användare av MiniVoice betalar ni bara för den kapacitet ni har valt och inte för antalet användare. Det är enkelt, flexibelt och smidigt!

Välkomna till MiniVoice.

VÅR BAKGRUND OCH SERVICE

MiniVoice ägs och drivs av Pre Greeting AB, ett svenskt och privatägt bolag med säte i Älvsjö.

Pre Greeting AB grundades 2007 och har ett välorganiserat och engagerat team, med stor erfarenhet av telefonitjänster för höga samtalsvolymer. Våra kunder beskriver MiniVoice som en lättnavigerad lösning där de uppskattar vår professionella support som alltid finns nära tillhands.

MiniVoice tjänsteutbud utvecklas kontinuerligt i Sverige i ett lyhört samarbete med våra kunder. Med driftsäkerhet utöver det vanliga används MiniVoice som en trygg tjänst för samtalsdistribution till affärskritiska funktioner, för alla verksamheter men främst inom kris, beredskap och reservlösningar.

Vi är med och hjälper till när ni behöver stöd för att komma igång snabbt. Vi erbjuder ett förberedande arbete med manusförslag, val av röstaktör samt svarsgruppernas konfigurering. Därefter står vår support tillgänglig för både administratörs- och användarstöd.

Supporten finns tillgänglig helgfria vardagar från 07.30 till 18.00. Med ett utökat supportavtal/SLA finns vår support även tillgänglig utöver dessa tider, enligt överenskommelser.

VISIONEN

Vår vision är att vara förstahandsvalet av smarta telefonitjänster där driftsäkerhet prioriteras högt. Vi vill inspirera till effektivitet i affärslivet med fokus på affärs- och beredskapskritiska lösningar.

Detta gör vi genom våra automatiserade telefonitjänster – som hanterar samtal och SMS till företag och organisationers växel- och gruppnummer, med högsta driftsäkerhet och användarvänlighet.

MiniVoice gör, och ska helt enkelt göra, arbetsdagen lättare och mer effektiv.

UPPTÄCK MINIVOICE

MiniVoice är ständigt redo och ser till att kritiska samtal alltid når fram. Till företag, offentliga verksamheter och välgörenhetsorganisationer. Till beredskap-, kris- och stödgrupper. Med säkerställda samtalsflöden och möjlighet att aktivera reservlösningar är MiniVoice allt oftare en del av organisationers kontinuitetsplan.

Vi ger dig stöd i ditt initiala val och är med i framtida förändringsarbeten. Behovsanalys, demo, lösningsförslag och nyckelfärdig tjänst – det kommer alltid från oss.

Kundcase

Möt några av våra kunder