Röst- och telematiksamtal till svarsgruppen

BEREDSKAPSTELEFON - TiB

En ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen, med bas i Sverige och i Norge, har bytt från fysisk mobil till en molnbaserad svarsgrupp i MiniVoice för beredskapsteamet.

Med produktion och distribution av värme, ånga och el – till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier, krävs dygnet runt-beredskap av teknisk personal med hög tillgänglighetsgrad.

Partners kan dygnet runt komma i kontakt med personal i svarsgruppen. Ett krav vid införandet av MiniVoice var att externa konsulter utanför bolagets växel/mobilavtal ska kunna vara med i svarsgruppen med sin ordinarie mobil. Tidigare användes en enskild mobiltelefon som kopplades vidare till den person som för tillfället hade beredskapen. Det ställde till med problem kring tillförlitligheten – då mobilen var tvungen att finnas till hands fysiskt vid omkoppling.

Med MiniVoice kopplas samtalen automatiskt till inloggad medarbetare. Om medarbetaren som för tillfället har beredskapspasset inte svarar hanteras samtalet vidare efter förbestämd tid i samtalskön. I det här fallet kopplas obesvarade samtal till en dygnet runt-bemannad larmcentral. Hos larmcentralen finns rutiner för att kontakta en person i chefsställning, om det skulle behövas. Från införandet av MiniVoice-tjänsten har samtal besvarats utan dröjsmål.

LÖSNING

Paketlösningen från MiniVoice är en standardleverans med tillvalsfunktioner. Teamledaren och utsedda medarbetare är administratörer i MiniVoice-tjänsten. Arbetsschema, samtalsloggar och möjlighet att lägga till eller ta bort konton för medarbetare är några av funktionerna i administrationsportalen.

Medarbetarna har laddat ner MiniVoice från App Store eller Google Play. Med användarnamn och lösenord är appen snabbt i drift. Därefter loggar medarbetaren enkelt in och ut i gruppen.

Det inarbetade beredskapsnumret som tidigare vart sammankopplat till en fysisk mobil har i den här lösningen bytt abonnemangsform. Beredskapsnumret är nu flyttat från ordinarie växel till att bli ett nummerabonnemang i telenätet – helt virtuellt ställt till MiniVoice-tjänsten. I och med att beredskapsnumret nu ligger utanför ordinare växel är kunden säkrad från eventuella driftstörningar i eget telefoni- eller datanät.

Administratörer hanterar medarbetarnas konton i MiniVoice-tjänsten. Oavsett mobilabonnemang kan de registreras i tjänsten. Administratören kan vid behov logga in/ut medarbetare.

UPPTÄCK MINIVOICE

MiniVoice gör, och ska helt enkelt göra, arbetsdagen enklare och mer effektiv. Vill du veta mer?

Fler case