Frågor från media – kontakta pressjouren!

PRESSJOUR

En nordisk samhällsbyggare med lång tid på marknaden arbetar lokalt där kunderna finns – i Sverige, Norge, Danmark och Finland. En välfungerande och slimmad presstjänst finns etablerad för att hantera löpande frågor från media.

Pressjouren är indelad geografiskt och det finns ett behov av att kunna avlasta varandra i perioder. En robust och enkel lösning var kravet vid övergången till MiniVoice: ”Vi ska kunna se om samtal kommer från pressjouren. Det viktigaste för oss är att samtal som väntar i mobilnätet fungerar med tjänsten. Vi hör ”tut-tut” när man är upptagen med ett annat samtal”, säger presschefen som ansvarade för upphandlingen av MiniVoice-tjänsten.

Ingångsnumret till gruppen är ett inarbetat svenskt nummer. I kraven på en ny lösning var det viktigt att numret fortsatt kunde användas, utan krav på fysisk telefon eller numret var bundet till en kundväxel.

LÖSNING

Alla medarbetare i svarsgrupperna är administratörer i MiniVoice-lösningen, för att använda tjänstens flexibilitet fullt ut. Alla i gruppen kan logga in och ut om det sker snabba förändringar under arbetsdagen.

För att snabbt få gruppens uppmärksamhet kan SMS skickas av någon administratör via MiniVoice. De kan exempelvis beordra fler att logga in i gruppen, så att fler samtal kan besvaras samtidigt.

Medarbetarna har MiniVoice-appen nedladdad från App Store eller Google Play. Likaså har medarbetarna gjort MiniVoice till ett bokmärke i sina webbläsare, för snabb åtkomst till administratörsportalen. Tvåfaktorsautentisering kan aktiveras till varje konto för att höja säkerhetsnivån vid inloggning i portalen.

Gruppen har valt att dela en gemensam adressbok (kundens tredjepartsleverantör) med varandra. Varje mobil har tillgång till adressboken och vid inkommande samtal matchas nummer mot adressboken. På så sätt har gruppen centraliserad administration av gemensamma presskontakter.

I händelse att gruppen lämnats obemannad blir utvalda medarbetare aviserade via SMS och mail. Under tiden kvarstår samtalen i kö – tills någon loggar in och kan ta emot samtalet.

Ingångsnumret till pressjouren har brutits ut från kundens växellösning och flyttats till molnet som ett nummerabonnemang permanent flyttat till MiniVoice.

Administratörer kan via rapporter i tjänsten enkelt ta fram data kopplat till specifika samtal, som kan behövas vid incidentrapportering.

UPPTÄCK MINIVOICE

MiniVoice gör, och ska helt enkelt göra, arbetsdagen enklare och mer effektiv. Vill du veta mer?

Fler case