Har ni ofta driftstörningar?

Eftersom vi erbjuder en teknisk lösning kan vi inte säga aldrig. En förutsättning för att uppnå hög driftsäkerhet är en modern och välutvecklad teknisk plattform, redundant infrastruktur och välrenommerade leverantörer och samarbetspartners. Men det räcker inte med det. Kunskapen om hur system designas, förvaltas och driftas är avgörande faktorer till hög driftsäkerhet. Med lång erfarenhet och omfattande kunskap av transaktionsintensiva realtidssystem för molntjänster upprätthålls en hög tillgänglighetsgrad.

Alla samtal kommer till MiniVoice via redundanta direktanslutningar från Telias nät. Samtal till svarsgruppsmedlemmar går i första hand också via Telia – men via diversitet och med direktanslutningar till alla svenska mobila nät finns även den vägen till medlemmar i grupper.