Varför får jag inga samtal fast jag är inloggad?

Prova att ringa från annan telefon direkt till din mobil. Om du inte kommer till din mobil är det något fel med din mobil eller mobilnätet.

Om du i stället kommer fram till din mobil, kontrollera i MiniVoice-appen i inställningar/användaruppgifter att ditt telefonnummer är korrekt. Är det fel nummer, kontakta administratören för att byta nummer.

Det finns inställningar i svarsgruppen som hanterar användarnas tillgänglighet, pauser mellan samtal och sökalternativ bland gruppmedlemmar med mera. Parametrarna kan för tillfället påverka att samtal inte kommer till dig. Kontakta administratören för kontroll, eller MiniVoice-teamet.