Jag vill inte visa mitt telefonnummer – går det att dölja?

Du behöver inte visa ditt telefonnummer. Med tillvalsfunktionen kan utvalda medarbetare få tillgång till att ringa från sin mobil och visa ett annat nummer än sitt eget nummer för mottagaren. Numret är i de flesta fall gruppens nummer. Även externa konsulter kan använda funktionen.