Kan jag få samtal till mobilsvar om jag inte svarar?

Tillvalstjänsten ”Medflyttning efter viss tid” kan vara aktiverad, förutsatt att tiden är längre än den tiden söktid/påringning som är inställt i gruppen. Normalt kan omkoppling till mobilsvar ske efter 25 sekunder, vilket ofta är en standardtid hos mobiloperatörerna.