Hur många kan vara med i svarsgruppen?

Obegränsat antal kan vara med i svarsgruppen, och en eller flera personer kan samtidigt vara inloggade. Det går att ställa in olika sökordningsalternativ i gruppen: ledig längst, cirkulär- eller linjär sökordning. Det finns även möjlighet att söka flera samtidigt, där medarbetaren besvarar samtalet med kod för att undvika att en obehörig person svarar.