Kan MiniVoice kopplas in vid behov?

Ja, MiniVoice kan vara en reservlösning i organisationens kontinuitetsplan. Inkoppling av MiniVoice vid önskat tillfälle kan ske på flera sätt, till exempel med hjälp av operatörens omstyrningstjänst.

Aktivering av så kallat lavinmeddelande kan göras för att exemeplvis upplysa om driftstörningar i er verksamhet. Med utökad kapacitet kan upp till 2000 samtidiga samtal hanteras. På förfrågan kan vi även erbjuda anpassade lösningar med väsentligt högre kapacitet.