Finns det någon gräns för pågående samtal?

Ja, i grundpaketet ingår det tio samtidigt pågående samtal med medarbetare samt fem samtal i kö. Antalet köplatser kan justeras ned av administratören.

Räcker inte grundpaketet går kapaciteten för pågående samtal och antal köplatser att utökas. Notera att antalet medlemmar i er MiniVoice är obegränsat. Med tillval kan upp mot 2000 pågående samtal hanteras samtidigt.