Vilka mobiler finns det stöd för?

Alla mobiler med ett publikt telefonnummer. Alla samtal går över det publika telenätet – inte via IP-samtal i MiniVoice.