Vi har bytt telefontider, hur ändrar vi det i MiniVoice?

Administratören ändrar öppettider för svarsgruppen i administratörsportalen. Där byts även tillhörande röstfiler om sådana finns. Välkommen att kontakta MiniVoice-teamet för stöd, ändring och beställning av nya röstfiler.