Varför hörs en användares hänvisning i växeln när man ringer gruppen?

Om en användare hänvisar sig i växellösningen, utan att först logga ut från svarsgruppen i MiniVoice kommer samtalen fortsättningsvis kopplas till den hänvisade telefonen och samtalet besvaras av hänvisningsfunktionen. Resultatet blir att samtalet inte kommer gå vidare till någon annan i Svarsgruppen. Den som ringer in får höra hänvisningsmeddelandet.

Åtgärd: Logga ut användaren från svarsgruppen.