Kan en medarbetare vara medlem i fler grupper?

Ja, antalet är i princip obegränsat. Medarbetaren, eller en konsult, kan vara medlem i fler svarsgupper inom och utom det ”egna” företaget.