18 maj 2020

INFORMATIONSNUMMER PÅ OLIKA SPRÅK FÖR CORONAVIRUSET

När coronaviruset förändrade vårt land var många företag, organisationer och regioner tvungna att se över sina rutiner och snabbt agera. En av Sveriges större regioner tog hjälp av MiniVoice för att snabbt kunna ställa om.

Regionen hade ett behov att snabbt kunna delge information och svara på frågor från alla, oberoende av språk- och läskunskaper. Man behövde skapa en tillgänglighet där alla kunde ringa in för att få sina frågor besvarade. Därför inrättades ett informationsnummer, där medarbetare inom regionen med rätt kompetens finns tillgängliga. Medarbetarna arbetar med egna privata mobiltelefoner – anslutna till MiniVoice.

”Utmaningen för vår beställare var att hitta en lösning där medarbetarna, med egna mobiltelefoner i olika operatörsnät, skulle vara anslutna till ett gemensamt informationsnummer för att ta emot samtal när medarbetaren är inloggad på linjen. MiniVoice är anpassad just för den här typen av lösning vilket gjorde valet lätt för regionen.” Säger MiniVoice-teamets Ove Känngård, kundansvarig och vd.

När en person ringer in till informationsnumret, som har öppet vardagar mellan 10 och 12, möts man först av fyra språkval – Arabiska, dari, somaliska eller tigrinja. När personen gjort sitt val kopplas samtalet till den medarbetare som talar det valda språket. Skulle det vara telefonkö erbjuds funktion att bli uppringd. När medarbetaren har ett behov av att ringa tillbaka kan medarbetaren enkelt i MiniVoice-appen välja att ringa från informationsnumret eller sitt privata nummer, för att på så vis kommunicera tydligt.

Ove fortsätter ”Att medarbetarna har möjligheten att ringa tillbaka till en person från den egna mobilen och utåt sett visa ett annat nummer, i det här fallet det gemensamma informationsnumret, är ofta helt avgörande för att personen ska svara. Medarbetaren kan också skicka SMS från MiniVoice-appen med officiella myndighetslänkar och information relaterat till aktuella läge i samhället.”

Det här är en av flera lösningar som MiniVoice har hjälpt till med under den inledande Coronaperioden, telefonilösningar är ofta ett snabbt och effektivt sett att lösa kommunikationsbehov. MiniVoice-teamet finns alltid redo för att hjälpa både nya och befintliga kunder med liknande lösningar, där vi är både snabba och flexibla. Ovanstående lösning sjösattes på två arbetsdagar, från första möte, inläsning av röstfiler på fyra språk till aktivering av informationsnumret.

Tidigare nyheter från MiniVoice

Kvinna ringer med lokalt telefonnummer, i stället för att bli klickad när hon ringer med dolt nummer.

LOKALT TELEFONNUMMER TILL FASTIGHETSBOLAG LEDER TILL ENKLARE KUNDSUPPORT

Brukar du svara när ett dolt nummer ringer dig? Många väljer att inte göra det och viktiga samtal gå…

EN REGISTRERINGSMYNDIGHET VÄLJER MINIVOICE TILL SIN TIB-VERKSAMHET

I enlighet med Regeringens beslut från oktober om att fler myndigheter bör inneha funktionen "Tjänst…

REGIONEN VÄLJER MINIVOICE TILL TIB-FUNKTIONEN

En av Sveriges regioner byter från lösning med vidarekopplad mobil till en fristående redundant mobi…

UPPTÄCK MINIVOICE

MiniVoice är ständigt redo och ser till att kritiska samtal alltid når fram. Till företag, offentliga verksamheter och välgörenhetsorganisationer. Till beredskap-, kris- och stödgrupper. Med säkerställda samtalsflöden och möjlighet att aktivera reservlösningar är MiniVoice allt oftare en del av organisationers kontinuitetsplan.

Vi ger dig stöd i ditt initiala val och är med i framtida förändringsarbeten. Behovsanalys, demo, lösningsförslag och nyckelfärdig tjänst – det kommer alltid från oss.

Kundcase

Möt några av våra kunder