11 november 2020

NY FUNKTION – GRUPPLARM I EN SVARSGRUPP!

MiniVoice Premium utvecklas kontinuerligt för att alltid göra det bättre för användaren, genom att tillgodose ett mobilt arbetssätt och en ökad servicegrad. Den senaste funktionen som nu finns tillgänglig är grupplarm i svarsgrupper.

Grupplarmsfunktionen larmar administratörer, valda medarbetare och externa konsulter/funktioner om ingen medlem är inloggad. Utöver att kunna larma om att ingen person är tillgänglig, finns även funktion att larma när telefonkön är full. Med de här nya funktionerna kan man nu ha högre säkerhet och tillgänglighet på mobila jour- och kundtjänstteam. Inte minst i dessa Corona tider med mycket hemarbete.

Man kan enkelt ställa in om man önskar larmaviseringar via mejl, SMS eller pushmeddelande. På detta vis kan varje enskild person nås den vägen den tycker är bäst. Påminnelsen skickas ut med 5 minuters intervall om ingen medlem är fortsatt inloggad.

Larmfunktionen tar hänsyn till att bara ge larm när gruppen är öppen, även under schema/schemastyrda menyval. Funktionen finns tillgänglig för alla kunder som har MiniVoice Premium Svarsgrupp, ingen beställning krävs.

Sammanfattning av den nya funktionen:

Grupplarm i MiniVoice:
• Administratörer, medarbetare och externa kan få grupplarm om:
– ingen är inloggad i gruppen och/eller,
– om telefonkön är full.
• Larmfunktionen tar hänsyn till att bara ge larm när gruppen är öppen, även under schema/schemastyrda menyval.
• Med 5 minuters intervall kommer påminnelsenotis om ingen medlem fortsatt är inloggad och med 60 minuters intervall om gruppens kö fortfarande är full.
• Funktionen är kostnadsfri och finns nu tillgänglig för alla kunder med MiniVoice Premium Svarsgrupp.

Administration av grupplarm:
• Via administrationsportalen utför administratören inställningarna och val.
• Inställningsalternativ per användarkonto så som administratörer och medarbetare
• Välj om larm ska aviseras för alla kundens grupper eller endast grupper som medarbetaren tillhör.

Aviseringsmetoder, en eller fler:
• Mejl
• SMS
• Puchmeddelande till mobil

Tidigare nyheter från MiniVoice

Kvinna ringer med lokalt telefonnummer, i stället för att bli klickad när hon ringer med dolt nummer.

LOKALT TELEFONNUMMER TILL FASTIGHETSBOLAG LEDER TILL ENKLARE KUNDSUPPORT

Brukar du svara när ett dolt nummer ringer dig? Många väljer att inte göra det och viktiga samtal gå…

EN REGISTRERINGSMYNDIGHET VÄLJER MINIVOICE TILL SIN TIB-VERKSAMHET

I enlighet med Regeringens beslut från oktober om att fler myndigheter bör inneha funktionen "Tjänst…

REGIONEN VÄLJER MINIVOICE TILL TIB-FUNKTIONEN

En av Sveriges regioner byter från lösning med vidarekopplad mobil till en fristående redundant mobi…

UPPTÄCK MINIVOICE

MiniVoice är ständigt redo och ser till att kritiska samtal alltid når fram. Till företag, offentliga verksamheter och välgörenhetsorganisationer. Till beredskap-, kris- och stödgrupper. Med säkerställda samtalsflöden och möjlighet att aktivera reservlösningar är MiniVoice allt oftare en del av organisationers kontinuitetsplan.

Vi ger dig stöd i ditt initiala val och är med i framtida förändringsarbeten. Behovsanalys, demo, lösningsförslag och nyckelfärdig tjänst – det kommer alltid från oss.

Kundcase

Möt några av våra kunder