24 april 2023

NY FUNKTION – SVARSGRUPPS SMS

Skicka SMS till fler klienter/kunder samtidigt

 

Medarbetare eller administratör kan nu skriva ett SMS i webbportalen som distribueras till fler mottagare samtidigt. Förenklar till exempel bekräftelse av tidsbokning och information till klient och tolk med ett SMS distribuerat till fler. SMSet kan vara enkelriktat med en alfanumerisk avsändare (går ej att besvara) eller en avsändare med gruppens nummer (SMS går att besvara inom Sverige med svenska abonnemang med visst undantag).

 

Ta emot SMS på gruppens fastnätsnummer eller 010-nummer

 

Tillvalstjänsten för att ta emot SMS på fastnätsnummer och 010-nummer ger möjlighet för gruppen att centralisera inkommande SMS i MiniVoice-appen och/eller i portalen. Medarbetare kan svara och markera att dom hanterat meddelandet. Övriga i gruppen ser samma lista och vet vem som handhar ärendet.

 

Uppmärksamma kollegor via SMS att logga på i gruppen

Välj i webbportalen vilka medarbetare i gruppen du vill uppmärksamma via SMS.

Skriv valfritt meddelande som sprids, exempelvis att de ska logga på, eller av.

 

Anpassat grupplarm via SMS

MiniVoice-tjänsten har kompletterats med möjlighet att anpassa grupplarm i samtalsflödet.

Exempelvis kan SMS sändas så fort det inkommer ett samtal i MiniVoice eller om det inte blir något svar på en destination.

 

Tidigare nyheter från MiniVoice

Kvinna ringer med lokalt telefonnummer, i stället för att bli klickad när hon ringer med dolt nummer.

LOKALT TELEFONNUMMER TILL FASTIGHETSBOLAG LEDER TILL ENKLARE KUNDSUPPORT

Brukar du svara när ett dolt nummer ringer dig? Många väljer att inte göra det och viktiga samtal gå…

EN REGISTRERINGSMYNDIGHET VÄLJER MINIVOICE TILL SIN TIB-VERKSAMHET

I enlighet med Regeringens beslut från oktober om att fler myndigheter bör inneha funktionen "Tjänst…

REGIONEN VÄLJER MINIVOICE TILL TIB-FUNKTIONEN

En av Sveriges regioner byter från lösning med vidarekopplad mobil till en fristående redundant mobi…

UPPTÄCK MINIVOICE

MiniVoice är ständigt redo och ser till att kritiska samtal alltid når fram. Till företag, offentliga verksamheter och välgörenhetsorganisationer. Till beredskap-, kris- och stödgrupper. Med säkerställda samtalsflöden och möjlighet att aktivera reservlösningar är MiniVoice allt oftare en del av organisationers kontinuitetsplan.

Vi ger dig stöd i ditt initiala val och är med i framtida förändringsarbeten. Behovsanalys, demo, lösningsförslag och nyckelfärdig tjänst – det kommer alltid från oss.

Kundcase

Möt några av våra kunder