25 februari 2019

DRIFTSÄKERHETEN ÖKAR MED VIATEL

En av MiniVoice styrkor är driftsäkerheten och stabiliteten. Men för att hela tiden kunna garantera sina kunder en driftsäkerhet utöver det vanliga, så behöver man ha starka samarbetspartners. MiniVoice samarbete med Viatel har skapat just dessa förutsättningar.

– Vi valde samarbetspartner omsorgsfullt och Viatel blev det självklara valet för MiniVoice. Ett av kraven var att ha direktanslutningar till alla mobila nät och till de största fastnätsoperatörerna. Tack vare direktanslutningarna får MiniVoice-tjänsterna mycket god samtalskvalité, minskad sårbarhet och en ökad driftsäkerhet. Med dessa förutsättningar har vi kapacitet att ta emot väldigt stora samtalsvolymer. Viatel har en robust infrastruktur som grund, och på den kan vi drifta MiniVoice-tjänsten för att få bästa möjliga kvalité och bästa möjliga tillgänglighet i tjänsten för att möta våra krav för MiniVoice både nu och i framtiden, inleder Ove Känngård, VD på MiniVoice

Samarbetet mellan MiniVoice och Viatel har funnits sedan 2010 och inleddes genom att MiniVoice behövde en stark partner för att kunna bygga sin nya tjänst och göra den driftsäker på lång sikt.

– När MiniVoice kom in i bilden så skapade vi en unik lösning för dem och deras behov. En av fördelarna med att vi är en mindre aktör är att vi kan skräddarsy tjänster utan att det behöver ta så lång tid. Vi har ett engagerat och teknikintresserat team som gillar att utveckla användarvänliga lösningar. Det tillsammans med att vi är certifierade hos Microsoft inom mjukvaruutveckling gör att vi har ett stort stöd bakom oss, förklarar Roberth Nilsson, VD och kundansvarig.

För MiniVoice handlar samarbetet främst om att ha en stabil och säker drift som är en av de stora delarna i sin lösning.

– Vi har en gedigen teknisk plattform som driftas i två olika serverhallar, där vi jobbar med redundanta fiber med full diversitet mot alla våra operatörer. Det betyder till exempel att om en grävskopa skulle -gräva av kablarna någonstans, så påverkar det inte trafiken eftersom trafiken då tar en annan väg utan att samtal bryts . Det gör att vi har en stor driftsäkerhet som kan hålla MiniVoices lösningar fungerande 24/7 året om, avslutar Roberth.

Tidigare nyheter från MiniVoice

EN REGISTRERINGSMYNDIGHET VÄLJER MINIVOICE TILL SIN TIB-VERKSAMHET

I enlighet med Regeringens beslut från oktober om att fler myndigheter bör inneha funktionen "Tjänst…

REGIONEN VÄLJER MINIVOICE TILL TIB-FUNKTIONEN

En av Sveriges regioner byter från lösning med vidarekopplad mobil till en fristående redundant mobi…

FLER MYNDIGHETER SKA HA TIB-FUNKTIONEN

När oväntade händelser inträffar är det avgörande för organisationer att ha system på plats för att …

UPPTÄCK MINIVOICE

MiniVoice är ständigt redo och ser till att kritiska samtal alltid når fram. Till företag, offentliga verksamheter och välgörenhetsorganisationer. Till beredskap-, kris- och stödgrupper. Med säkerställda samtalsflöden och möjlighet att aktivera reservlösningar är MiniVoice allt oftare en del av organisationers kontinuitetsplan.

Vi ger dig stöd i ditt initiala val och är med i framtida förändringsarbeten. Behovsanalys, demo, lösningsförslag och nyckelfärdig tjänst – det kommer alltid från oss.

Kundcase

Möt några av våra kunder