17 september 2019

NYA FUNKTIONER I MINIVOICE 3.0!

Under åren har MiniVoice utvecklats i takt med hur omvärldens behov. När vi nu släpper vår app i samband med MiniVoice 3.0, är dom nya funktionerna i framkant och kommer göra stor skillnad för alla verksamheter som använder sig av tjänsten

– Vi har många spännande nyheter i MiniVoice 3.0, en av delarna jag personligen är mest nöjd över är det vi kallar för Flexibel Nummervisning. I ett scenario där du sitter exempelvis en svarsgrupp för support och tar emot samtal på kontoret eller på fältet, felsöker och avslutar samtalet med kunden. Men behöver nu komma i kontakt med kunden igen. Istället för att ringa från mobiltelefonen med det ”privata” nummer så kan man via MiniVoice-appen ringa upp kunden och välja ett av företagets som ska visas, förslagsvis supportnumret, förklarar Ove Känngård.

Med Flexibel nummervisning så gör man det enklare både för medarbetarna och kunden. Medarbetarna undviker att få privata samtal på tillfällen då hen inte arbetar och kunden upplever det hela proffsigt att man får tag på supporten via ett nummer.

– Två fina fördelar med MiniVoice är att tjänsten är helt gräns- och operatörsoberoende. Det gör att våra kunder kan ansluta medarbetare och konsulters mobiler i grupper med en blandad miljö av operatörer. Dessutom helt gränslöst! Med MiniVoice kan kundens administratör snabbt koppla in privata mobiler eller tillfälligt extra telefoner utan att de är förregistrerade i en operatörslösning, fortsätter Ove.

En annan ny del i MiniVoice 3.0 är att medarbetare i svarsgrupperna kan schemaläggas för att med automatik loggas in och ut i grupperna. Tjänsten växlar mellan användare, utan att administratören eller medarbetarna behöver manuell handpåläggning varje gång.

– Kunden kan enkelt skapa ett arbetsschema i MiniVoice för exempelvis journumret på företaget så att det med automatik växlas mellan medarbetarna i gruppen. Lika enkelt är det att frångå schemat eller tillfälligt logga in en medarbetare manuellt. Som exempel lägger administratören in att medarbetaren ska vara schemalagd från klockan 17:00 fram till 08:00 morgonen där på. Efter 08:00 så går ordinarie supportgrupp in med automatik för att kl 17:00 igen med växla till nästa medarbetare som är schemalagd och blir inloggad. Det här skapar en trygghet i verksamheten då man med säkerhet vet att medarbetare finns schemalagda, berättar Ove.

MiniVoice 3.0 lanserades i början av september och appen ser dagens i andra halvan av september på marknadsplatserna. Med nya MiniVoice finns många spännande nyheter att presentera, allt för att förenkla och modernisera våra kunders verksamheter. För mer information, kontakta Ove Känngård.

Tidigare nyheter från MiniVoice

Kvinna ringer med lokalt telefonnummer, i stället för att bli klickad när hon ringer med dolt nummer.

LOKALT TELEFONNUMMER TILL FASTIGHETSBOLAG LEDER TILL ENKLARE KUNDSUPPORT

Brukar du svara när ett dolt nummer ringer dig? Många väljer att inte göra det och viktiga samtal gå…

EN REGISTRERINGSMYNDIGHET VÄLJER MINIVOICE TILL SIN TIB-VERKSAMHET

I enlighet med Regeringens beslut från oktober om att fler myndigheter bör inneha funktionen "Tjänst…

REGIONEN VÄLJER MINIVOICE TILL TIB-FUNKTIONEN

En av Sveriges regioner byter från lösning med vidarekopplad mobil till en fristående redundant mobi…

UPPTÄCK MINIVOICE

MiniVoice är ständigt redo och ser till att kritiska samtal alltid når fram. Till företag, offentliga verksamheter och välgörenhetsorganisationer. Till beredskap-, kris- och stödgrupper. Med säkerställda samtalsflöden och möjlighet att aktivera reservlösningar är MiniVoice allt oftare en del av organisationers kontinuitetsplan.

Vi ger dig stöd i ditt initiala val och är med i framtida förändringsarbeten. Behovsanalys, demo, lösningsförslag och nyckelfärdig tjänst – det kommer alltid från oss.

Kundcase

Möt några av våra kunder