14 juni 2023

FYSIK TELEFON BYTTES TILL MOLNLÖSNING

En beredskapsfunktion vid en av Sveriges lokala flygplatser för kommersiellt flyg och räddningstjänst har under decennier använt en telefonilösning som fasats ut våren 2023. Den var baserad på fast telefoni med flera begränsningarna, bland annat fysisk telefon som manuellt kopplades vidare till medarbetaren som för tillfället hade beredskapen. Vi byte av beredskap ”on-the-fly” blev arbetssättet svårarbetat för att upprätthålla ställda krav på tillgänglighet. Räddningstjänst och andra myndigheter ska alltid kunna nå TIB – tjänstemän i beredskap.

 

Byte utan avbrott

Säkerhetsansvarig vid flygplatsen skötte bytet: ”Vårt uppdrag till MiniVoice-teamet att implementera den nya lösningen utan driftstörning fullföljdes helt exemplariskt.” Det inarbetade numret till gruppen flyttades till ’molnet’ och kopplades in till MiniVoice. Inga mellansteg med mobiler eller fysiska telefoner. ”MiniVoice-teamet genomförde en introduktion för oss och vi fick en anpassad guide att ha tillhands när det kommer nya medarbetare. Vi har fått en nyckelfärdig tjänst och om jag får säga en flygande start av vår nya svarsgrupp”.

 

Beredskapsnummer

Flygplatsens beredskapsnummer är bemannat efter normal arbetstid av gruppens medlemmar. Under kontorsarbetstider slussar MiniVoice samtalen i stället till flygplatsens driftledare, allt utefter schema som administratören lagt till i tjänsten. Avvikande tider vid helgdagar läggs till i förväg.

 

Grupplarm

I lösningen har administratören valt att avisera via SMS till flera medarbetare om gruppen är obemannad. SMS skickas endast på tider då gruppen ska vara öppen.

 

Få men viktiga samtal

Flygplatsens säkerhetsansvarig avslutar med ”Vi har få samtal men karaktären är av stor vikt då det handlar om samtal från räddningstjänst, myndighet och annan prioriterad verksamhet. Efter att vi tagit del av dokumenterad driftsäkerhet och erbjudits att testa tjänsten känner vi oss nu trygga efter en tid med MiniVoice.”

 

Tidigare nyheter från MiniVoice

Kvinna ringer med lokalt telefonnummer, i stället för att bli klickad när hon ringer med dolt nummer.

LOKALT TELEFONNUMMER TILL FASTIGHETSBOLAG LEDER TILL ENKLARE KUNDSUPPORT

Brukar du svara när ett dolt nummer ringer dig? Många väljer att inte göra det och viktiga samtal gå…

EN REGISTRERINGSMYNDIGHET VÄLJER MINIVOICE TILL SIN TIB-VERKSAMHET

I enlighet med Regeringens beslut från oktober om att fler myndigheter bör inneha funktionen "Tjänst…

REGIONEN VÄLJER MINIVOICE TILL TIB-FUNKTIONEN

En av Sveriges regioner byter från lösning med vidarekopplad mobil till en fristående redundant mobi…

UPPTÄCK MINIVOICE

MiniVoice är ständigt redo och ser till att kritiska samtal alltid når fram. Till företag, offentliga verksamheter och välgörenhetsorganisationer. Till beredskap-, kris- och stödgrupper. Med säkerställda samtalsflöden och möjlighet att aktivera reservlösningar är MiniVoice allt oftare en del av organisationers kontinuitetsplan.

Vi ger dig stöd i ditt initiala val och är med i framtida förändringsarbeten. Behovsanalys, demo, lösningsförslag och nyckelfärdig tjänst – det kommer alltid från oss.

Kundcase

Möt några av våra kunder