18 mars 2024

EN REGISTRERINGSMYNDIGHET VÄLJER MINIVOICE TILL SIN TIB-VERKSAMHET

I enlighet med Regeringens beslut från oktober om att fler myndigheter bör inneha funktionen ”Tjänsteman i Beredskap” (TiB) har en registreringsmyndighet nu valt MiniVoice som sin partner för TiB-verksamheten. Som en del av detta blir MiniVoice leverantör av deras dygnet-runt jourtelefon.

Den aktuella myndigheten står inför krav enligt Regeringens beslut att ha en TiB-funktion, och valet av MiniVoice är i linje med en övergripande strävan att öka antalet myndigheter med TiB-funktionen. Läs mer om Regeringens beslut på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, hemsida.

 

Varför blev valet MiniVoice?

 

– Vi har haft MiniVoice-tjänsten till grupperingar inom teknikstöd och drift sedan 2020, med mycket god erfarenhet. Vår rekommendation för den nya TiB-enheten blev enkel för oss när vi fick frågan om vilken lösning vi kunde rekommendera, säger registreringsmyndighetens tekniske projektledare.

 Genom att använda MiniVoice som sin mobila kommunikationslösning kan tjänstemän i beredskap använda sina egna mobiler för att hantera inkommande samtal. En kritisk funktion som MiniVoice nyttjar är mobilnätets samtal väntar, vilket innebär att användaren blir vara medveten om ett annat väntande samtal under en pågående konversation utan att behöva öppna en app.

En annan nyckelaspekt i valet av MiniVoice är möjligheten att särskilja TiB-samtal från övriga direktsamtal. MiniVoice erbjuder funktionen som visar numret och ett tydligt ID för att prioritera TiB-samtal. Dessutom kan viktiga kontakter enkelt läggas till i MiniVoice-appen för snabb och effektiv kommunikation i krissituationer.

 

Hög driftsäkerhet och användarvänlighet

 

MiniVoice gör, och ska helt enkelt göra, arbetsdagen enklare och mer effektiv. Med egenskaper som presenteras nedan är MiniVoice ett lämpligt val som leverantör av lösningar för beredskapsgrupper.

 Hög driftsäkerhet: Tjänsten garanterar stabilitet och tillgänglighet genom pålitliga tekniska lösningar och en robust infrastruktur. Detta är särskilt viktigt för att möta kravet på pålitlig kommunikation, även i kritiska eller nödsituationer.

Användarvänligt: MiniVoice strävar efter enkelhet genom en användarvänlig app med en tydlig design. Det underlättar för användare att dra nytta av tjänstens olika funktioner. Nu finns även administratörgränssnittet tillgängligt på engelska!

Prioritering av TiB-samtal: I MiniVoice är det lätt för användaren att särskilja TiB-samtal från andra direktsamtal, vilket är avgörande för snabb och korrekt respons i olika situationer. Genom tydlig och effektiv presentation av samtal i mobilen säkerställer det att användarna kan agera snabbt och effektivt.

Hantering av gemensamma kontakter: MiniVoice agerar som en central plats för att hantera och administrera viktiga gemensamma nummer, och skapar därmed en organiserad plattform för effektiv respons under krissituationer. Denna funktion möjliggör snabb och enkel åtkomst till viktiga kontakter direkt från MiniVoice-appen för att ringa samtal.

Genom dessa funktioner stärker MiniVoice sin position som en pålitlig leverantör för TiB-funktionen, och registreringsmyndigheten positionerar sig för att hantera oväntade händelser och nödsituationer på ett effektivt och säkert sätt.

Nyligen valde även en av Sveriges regioner att använda MiniVoice som sin lösning för röstsamtal och SMS till TiB-funktionen. Regionen gick från att ha en lösning med vidarekopplad mobil till en fristående redundant mobilsvarsgrupp för röstsamtal och SMS. Här kan du läsa mer om regionens beslut.

 

Vad gör en Tjänsteman i beredskap?

 

En tjänsteman i beredskap är en individ som är utvald och förberedd att omedelbart svara på oväntade händelser eller nödsituationer inom en organisation eller verksamhet. Denna person är oftast tillgänglig utanför ordinarie arbetstid och har i uppgift att övervaka och hantera kritiska situationer som kan uppstå när organisationen eller företaget normalt sett inte är fullt bemannat.

För organisationer är närvaron av tjänstemän i beredskap kritisk eftersom det möjliggör en kontinuerlig övervakning och snabb reaktion på oförutsedda händelser. Det hjälper till att säkerställa att beslut kan fattas och åtgärder kan vidtas utan fördröjning.

I MiniVoice kan administratörer skapa dynamiska arbetsscheman, med automatisk aktivering av team-medlemmar under schemalagda tider utan manuell inloggning. Anställda kan fortfarande manuellt logga in och ut, vilket ger dem precis den flexibilitet de behöver.

Här kan du läsa mer om hur en beredskapsgrupp kan använda MiniVoice.

Tidigare nyheter från MiniVoice

Kvinna ringer med lokalt telefonnummer, i stället för att bli klickad när hon ringer med dolt nummer.

LOKALT TELEFONNUMMER TILL FASTIGHETSBOLAG LEDER TILL ENKLARE KUNDSUPPORT

Brukar du svara när ett dolt nummer ringer dig? Många väljer att inte göra det och viktiga samtal gå…

REGIONEN VÄLJER MINIVOICE TILL TIB-FUNKTIONEN

En av Sveriges regioner byter från lösning med vidarekopplad mobil till en fristående redundant mobi…

FLER MYNDIGHETER SKA HA TIB-FUNKTIONEN

När oväntade händelser inträffar är det avgörande för organisationer att ha system på plats för att …

UPPTÄCK MINIVOICE

MiniVoice är ständigt redo och ser till att kritiska samtal alltid når fram. Till företag, offentliga verksamheter och välgörenhetsorganisationer. Till beredskap-, kris- och stödgrupper. Med säkerställda samtalsflöden och möjlighet att aktivera reservlösningar är MiniVoice allt oftare en del av organisationers kontinuitetsplan.

Vi ger dig stöd i ditt initiala val och är med i framtida förändringsarbeten. Behovsanalys, demo, lösningsförslag och nyckelfärdig tjänst – det kommer alltid från oss.

Kundcase

Möt några av våra kunder