9 januari 2024

FLER MYNDIGHETER SKA HA TIB-FUNKTIONEN

När oväntade händelser inträffar är det avgörande för organisationer att ha system på plats för att säkerställa att kritiska samtal når fram. Den 10 oktober 2023 beslutade regeringen att fler statliga myndigheter ska ha funktionen Tjänsteperson i beredskap (TiB).

 

Hur agerar ni när något oförutsett inträffar och er ordinarie kommunikationslösning inte är tillgänglig? Att säkerställa samtalsflöden och möjlighet att aktivera reservlösningar är allt oftare en del av organisationers kontinuitetsplaner. Flera samhällsnyttiga organisationer har idag TiB-funktionen på plats och nu ska ytterligare tio statliga myndigheter inrätta Tjänsteperson i beredskap. Läs mer om regeringens beslut på MSB:s, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hemsida.

 

Med den förändrade omvärldsbilden vi nu upplever är regeringens krav på TiB-funktion en utveckling vi ser allt oftare hos myndigheter och företag, säger Ove Känngård, VD på Pre Greeting AB som äger MiniVoice.

 

– Viktiga samtalsflöden i organisationers kontinuitetsplan ska säkerställas och likaså möjligheten att aktivera mobila reservlösningar. MiniVoice kan bidra till att viktiga samtal alltid når fram, fortsätter han.

 


Vad betyder Tjänsteperson i beredskap (TiB)?

 

Tjänsteperson i beredskap (TiB) är en term som används inom olika organisationer och sammanhang för att beskriva en person som är tillgänglig och redo att utföra arbetsuppgifter eller ansvar vid behov, särskilt under oplanerade händelser eller nödsituationer. Inom olika yrkesområden och sektorer kan begreppet Tjänsteperson i beredskap tillämpas på olika sätt. Till exempel kan det gälla personer inom räddningstjänsten, sjukvården, tekniska sektorer eller andra områden där snabb och effektiv insats är viktig.

 

”Skälet för regeringens beslut är att de föreslagna myndigheterna bedöms ha uppgifter av särskild betydelse för att omgående kunna hantera en fredstida krissituation inom eget ansvarsområde eller i samverkan med andra.”, skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på sin hemsida.

 

Varför är TiB en viktig funktion för samhällsnyttiga bolag?

 

För samhällsnyttiga organisationer är Tjänsteperson i beredskap (TiB) en nödvändig funktion av flera anledningar. Utöver att säkerställa tillgänglighet och krisberedskap, bidrar funktionen till omedelbar respons vid nödsituationer eller oväntade händelser. Dessutom leder det till ökad kundnöjdhet och effektiv riskhantering, vilket är avgörande för att hantera de utmaningar som den föränderliga omvärlden ställer på företag.

 

Ökad efterfrågan på TiB-funktionen: ”Våra kunder ställer höga krav på tillgänglighet”

 

Sedan en tid tillbaka upplever vi en ökad efterfrågan av mobila grupptjänsten MiniVoice, bland annat med stöd av regeringens beslut att ett ökat antal myndigheter ska inför TiB-funktion, berättar Ove.

 

MiniVoice är helt separerad från organisationens ordinarie kommunikationslösning. Med en driftsäkerhet utöver det vanliga säkerställs en mycket hög tillgänglighet, så att kritiska röstsamtal och SMS når fram till utvalda stödfunktioner. Valfritt mobilabonnemang, till och med romingabonnemang, kan anslutas till MiniVoice. I och med att beredskapsnumret ligger utanför ordinarie växel är kunden säkrad från eventuella driftstörningar i eget telefoni- eller datanät.

 

– Våra kunder ställer höga krav på tillgänglighet och att teknisk drift och lagring av data finns i Sverige, något MiniVoice-tjänsten uppfyller helt. Därtill finns uppskattad support från MiniVoice-teamet till förfogande, säger Ove.

 

”Vi lämnar 2023 med hela 100% tillgänglighet”

 

Med driftsäkerhet utöver det vanliga används MiniVoice som en trygg tjänst för samtalsdistribution till affärskritiska funktioner, för alla verksamheter men främst inom kris, beredskap och reservlösningar.

 

En och samma MiniVoice-svarsgrupp hos kunden tar dels emot samtal från larmcentral, dels SMS från kundens driftsutrustningar. Alla i gruppen kan se och agera på SMS och den som för tillfället är inloggad i gruppen tar emot samtalen, förklarar Ove.

 

En ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen har bytt från fysisk mobil till en molnbaserad svarsgrupp i MiniVoice för beredskapsteamet. Där krävs dygnet runt-beredskap av teknisk personal med hög tillgänglighetsgrad. Lär känna en av våra kunder som använder MiniVoice för en välfungerande TiB-funktion här.

 

Att leverera en mycket hög tillgänglighet i MiniVoice-tjänsten är vårt yttersta mål. Vi mäter tillgänglighet i tjänsten kontinuerligt och vi lämnar 2023 med hela 100% tillgänglighet, säger Ove och fortsätter:

 

– Det motiverar oss att fortsatt, med kontinuerligt uppdaterade tekniska lösningar, sträva efter att vara en del av kedjan med att kritiska samtal hela tiden når fram.

Tidigare nyheter från MiniVoice

Kvinna ringer med lokalt telefonnummer, i stället för att bli klickad när hon ringer med dolt nummer.

LOKALT TELEFONNUMMER TILL FASTIGHETSBOLAG LEDER TILL ENKLARE KUNDSUPPORT

Brukar du svara när ett dolt nummer ringer dig? Många väljer att inte göra det och viktiga samtal gå…

EN REGISTRERINGSMYNDIGHET VÄLJER MINIVOICE TILL SIN TIB-VERKSAMHET

I enlighet med Regeringens beslut från oktober om att fler myndigheter bör inneha funktionen "Tjänst…

REGIONEN VÄLJER MINIVOICE TILL TIB-FUNKTIONEN

En av Sveriges regioner byter från lösning med vidarekopplad mobil till en fristående redundant mobi…

UPPTÄCK MINIVOICE

MiniVoice är ständigt redo och ser till att kritiska samtal alltid når fram. Till företag, offentliga verksamheter och välgörenhetsorganisationer. Till beredskap-, kris- och stödgrupper. Med säkerställda samtalsflöden och möjlighet att aktivera reservlösningar är MiniVoice allt oftare en del av organisationers kontinuitetsplan.

Vi ger dig stöd i ditt initiala val och är med i framtida förändringsarbeten. Behovsanalys, demo, lösningsförslag och nyckelfärdig tjänst – det kommer alltid från oss.

Kundcase

Möt några av våra kunder