23 september 2020

SVARSGRUPPSTJÄNST BLEV LÖSNINGEN FÖR MAXIMAL TILLGÄNGLIGHET

Den norska organisationen behövde en smidigare lösning som säkerställde att deras jour fanns tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Det väntade antalet samtal är lågt men kravet på tillgänglighet högt. När problem uppstår måste deras ”Duty officer” vara kontaktbar – och svaret blev svarsgruppstjänsten MiniVoice Premium.

Den norska organisationen ingår i en stor koncern som är världsledande inom servicehandelsföretag. Vid händelse av hot eller skada på person, egendom eller miljö behöver verksamheten kunna agera snabbt. Därför har de alltid en så kallad Duty officer på jour som måste finnas tillgänglig.

Innan organisationen införde MiniVoice använde de sig av en lösning från en av Nordens största teleoperatörer. Men lösningen var varken smidig eller tillräckligt tillförlitlig. Med den tidigare lösningen var organisationens Duty officer tvungen att ha en separat jourmobil utöver sin egen mobil.

Idag har de bytt lösning till svarsgruppstjänsten MiniVoice Premium. En tjänst som alltid garanterar 99,9 % tillgänglighet. Istället för att de behöver en separat jourmobil kan de nu använda sin egen mobil, oavsett vilken operatör de har eller vilket land de befinner sig i. Organisationen har ett inarbetat norskt nummer som organisationen känner till och som nu är anslutet till MiniVoice. Med andra ord får de maximal tillgänglighet med minimalt krångel.

Med MiniVoice Premium får gruppchefen en avisering via mejl eller SMS och kan snabbt vidta åtgärder när ingen är inloggad i jourgruppen. Det ger en ökad säkerhet som kan vara avgörande för organisationen och inträffade händelser i kombination med ett mobilt arbetssätt. I MiniVoice-appen som också finns tillgänglig på engelska kan kollegorna i organisationen enkelt logga in och ut, samt se vilka andra som finns inloggade. För att hela tiden kunna följa upp och kvalitetssäkra sitt arbete förses organisationen med relevant statistik och samtalsloggar från MiniVoice administrationsportal.

Svarsgruppstjänsten MiniVoice Premium blev en smidig lösning för organisationen och kunde uppfylla deras krav på högsta möjliga tillgänglighet i kombination med ett mobilt arbetssätt oavsett i vilket land medarbetaren är stationerad.

För mer information kontakta Ove Känngård, kundansvarig för MiniVoice-teamet.

Tidigare nyheter från MiniVoice

Kvinna ringer med lokalt telefonnummer, i stället för att bli klickad när hon ringer med dolt nummer.

LOKALT TELEFONNUMMER TILL FASTIGHETSBOLAG LEDER TILL ENKLARE KUNDSUPPORT

Brukar du svara när ett dolt nummer ringer dig? Många väljer att inte göra det och viktiga samtal gå…

EN REGISTRERINGSMYNDIGHET VÄLJER MINIVOICE TILL SIN TIB-VERKSAMHET

I enlighet med Regeringens beslut från oktober om att fler myndigheter bör inneha funktionen "Tjänst…

REGIONEN VÄLJER MINIVOICE TILL TIB-FUNKTIONEN

En av Sveriges regioner byter från lösning med vidarekopplad mobil till en fristående redundant mobi…

UPPTÄCK MINIVOICE

MiniVoice är ständigt redo och ser till att kritiska samtal alltid når fram. Till företag, offentliga verksamheter och välgörenhetsorganisationer. Till beredskap-, kris- och stödgrupper. Med säkerställda samtalsflöden och möjlighet att aktivera reservlösningar är MiniVoice allt oftare en del av organisationers kontinuitetsplan.

Vi ger dig stöd i ditt initiala val och är med i framtida förändringsarbeten. Behovsanalys, demo, lösningsförslag och nyckelfärdig tjänst – det kommer alltid från oss.

Kundcase

Möt några av våra kunder