LOKALT TELEFONNUMMER TILL FASTIGHETSBOLAG LEDER TILL ENKLARE KUNDSUPPORT

Kvinna ringer med lokalt telefonnummer, i stället för att bli klickad när hon ringer med dolt nummer.

Brukar du svara när ett dolt nummer ringer dig? Många väljer att inte göra det och viktiga samtal går obesvarade. En fastighetsskötare vände sig till MiniVoice med det problemet och nu har de fått en skräddarsydd lösning och ett svenskt lokalt telefonnummer via MiniVoice.   När fastighetsskötaren ringde sina hyresgäster från ett dolt telefonnummer upplevde […]

EN REGISTRERINGSMYNDIGHET VÄLJER MINIVOICE TILL SIN TIB-VERKSAMHET

I enlighet med Regeringens beslut från oktober om att fler myndigheter bör inneha funktionen ”Tjänsteman i Beredskap” (TiB) har en registreringsmyndighet nu valt MiniVoice som sin partner för TiB-verksamheten. Som en del av detta blir MiniVoice leverantör av deras dygnet-runt jourtelefon. Den aktuella myndigheten står inför krav enligt Regeringens beslut att ha en TiB-funktion, och […]

REGIONEN VÄLJER MINIVOICE TILL TIB-FUNKTIONEN

En av Sveriges regioner byter från lösning med vidarekopplad mobil till en fristående redundant mobilsvarsgrupp för röstsamtal och SMS. Nu har regionen även valt svarsgruppstjänsten MiniVoice med röstsamtal och SMS till TiB-funktionen. Regionen är sedan flera år användare av MiniVoice med funktion för lavinmeddelande med höga samtalsvolymer vid störningar i ordinarie växelsystem. Ansvarig systemförvaltare hos […]

FLER MYNDIGHETER SKA HA TIB-FUNKTIONEN

När oväntade händelser inträffar är det avgörande för organisationer att ha system på plats för att säkerställa att kritiska samtal når fram. Den 10 oktober 2023 beslutade regeringen att fler statliga myndigheter ska ha funktionen Tjänsteperson i beredskap (TiB).   Hur agerar ni när något oförutsett inträffar och er ordinarie kommunikationslösning inte är tillgänglig? Att […]

FYSIK TELEFON BYTTES TILL MOLNLÖSNING

En beredskapsfunktion vid en av Sveriges lokala flygplatser för kommersiellt flyg och räddningstjänst har under decennier använt en telefonilösning som fasats ut våren 2023. Den var baserad på fast telefoni med flera begränsningarna, bland annat fysisk telefon som manuellt kopplades vidare till medarbetaren som för tillfället hade beredskapen. Vi byte av beredskap ”on-the-fly” blev arbetssättet […]

NY FUNKTION – SVARSGRUPPS SMS

Skicka SMS till fler klienter/kunder samtidigt   Medarbetare eller administratör kan nu skriva ett SMS i webbportalen som distribueras till fler mottagare samtidigt. Förenklar till exempel bekräftelse av tidsbokning och information till klient och tolk med ett SMS distribuerat till fler. SMSet kan vara enkelriktat med en alfanumerisk avsändare (går ej att besvara) eller en […]

BEHOVSANPASSAD LÖSNING UNDERLÄTTAR FÖR KOMMUNIKATIONSBYRÅN

Kommunikationsbyrån 8190 använder MiniVoice för enklare administration och bättre support. Med en behovsanpassad växellösning kan de skapa mervärde till sina kunder och underlätta det interna arbetet på fler än ett sätt. – Vi arbetar med all typ av modern kommunikation. När vi exempelvis har lanserat en ny webb vill vi kunna fortsätta ge våra kunder […]

NY FUNKTION – GRUPPLARM I EN SVARSGRUPP!

MiniVoice Premium utvecklas kontinuerligt för att alltid göra det bättre för användaren, genom att tillgodose ett mobilt arbetssätt och en ökad servicegrad. Den senaste funktionen som nu finns tillgänglig är grupplarm i svarsgrupper. Grupplarmsfunktionen larmar administratörer, valda medarbetare och externa konsulter/funktioner om ingen medlem är inloggad. Utöver att kunna larma om att ingen person är […]

SVARSGRUPPSTJÄNST BLEV LÖSNINGEN FÖR MAXIMAL TILLGÄNGLIGHET

Den norska organisationen behövde en smidigare lösning som säkerställde att deras jour fanns tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Det väntade antalet samtal är lågt men kravet på tillgänglighet högt. När problem uppstår måste deras ”Duty officer” vara kontaktbar – och svaret blev svarsgruppstjänsten MiniVoice Premium. Den norska organisationen ingår i en stor koncern som […]

INFORMATIONSNUMMER PÅ OLIKA SPRÅK FÖR CORONAVIRUSET

När coronaviruset förändrade vårt land var många företag, organisationer och regioner tvungna att se över sina rutiner och snabbt agera. En av Sveriges större regioner tog hjälp av MiniVoice för att snabbt kunna ställa om. Regionen hade ett behov att snabbt kunna delge information och svara på frågor från alla, oberoende av språk- och läskunskaper. […]